Gebruiksvoorwaarden

De internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten op de website van Digital Signage Store (www.digitalsignagestore.nl).
Het feit dat u gebruik maakt van de website van Digital Signage Store betekent dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden voor de website van Digital Signage Store.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Digital Signage Store berusten bij Digital Signage Store. Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Digital Signage Store is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming.
Schriftelijke aanvragen stuurt u aan Digital Signage Store, info@digitalsignagestore.nl.

Privacyverklaring

[Opstellen privacyverklaring met Veilig internetten @ https://veiliginternetten.nl/privacyverklaring]

Afwijzing van aansprakelijkheid

Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van Digital Signage Store geeft Digital Signage Store geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website van Digital Signage Store.
Digital Signage Store kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website van Digital Signage Store, de onmogelijkheid de website van Digital Signage Store te gebruiken, uit de levering van diensten door Digital Signage Store of het gebrek aan levering van diensten door Digital Signage Store.

Wijzigingen

De inhoud van de website van Digital Signage Store wordt regelmatig bijgewerkt. Digital Signage Store behoudt zich het recht voor de inhoud van de website van Digital Signage Store te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Laatst gewijzigd op 6 maart 2020.